Գիտությունը և նորարարությունը քայլում են համըթաց։

ԵՄ Հորիզոն 2020

ԵՄ Հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագիր Հորիզոն 2020

Հորիզոն 2020-ը  հետազոտությունների և  նորարարության ԵՄ խոշորագույն ծրագիր է ` շուրջ  80 միլիարդ եվրո բյուջեով, նախատեսված 7 տարվա համար (2014 -2020 թթ.): Հորիզոն 2020-ը  ԵՄ նորարարության ռազմավարությունը  իրականացնող ֆինանսավորման գործիքն է, և այն բաց է բոլորի համար: Հորիզոն 2020-ը նաև ուղղված է գիտության ոլորտում ԵՄ միջազգային համագործակցության խթանմանը: 2016թ.-ի նոյեմբերին Հայաստանը ասոցացվեց Հորիզոն 2020-ին, և Հայաստանի գիտնականները և կազմակերպություններն այժմ կարող են մասնակցել Հորիզոն 2020-ի  բոլոր մրցույթներին՝ ԵՄ անդամ երկրների հետ հավասար պայմաններով: Հորիզոն 2020-ը ուժեղ շեշտվածություն ունի փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) վրա՝ ճանաչելով  նրանց եվրոպական տնտեսության հենասյուն և  աճի ու   բարգավաճման  շարժիչ:  Սա արտացոլվում է  Հորիզոն 2020-ի կառուցվածքի և բյուջեի բաշխվածության ձևից:

Հորիզոն 2020  ՓՄՁ գործիք

ԵՄ անդամ երկրներում կամ  Հորիզոն  2020 ծրագրին ասոցացված երկրներում գործող փոքր և միջին չափերի ընկերություններն այժմ կարող են ստանալ ԵՄ ֆինանսավորում և աջակցություն նորարարական ծրագրերի համար, ինչը կօգնի նրանց աճել և ընդլայնել իրենց գործունեությունը Եվրոպայում և դրանից դուրս։ ՓՄՁ գործիքի միջոցով Հորիզոն 2020-ը  ֆինանսավորում  է նորարարական բարձր ներուժ ունեցող փոքր ու միջին ձեռնարկություններին։ 2014-2020 թթ. տրամադրելով շուրջ 3 միլիարդ եվրո ֆինանսավորում, ՓՄՁ գործիքն աջակցում է նման ընկերություններին մշակելու հեղափոխական նորարարական գաղափարներ ապրանքների, ծառայությունների կամ գործընթացների համար, որոնք պատրաստ են դիմակայել շուկայի գլոբալ մրցակցությանը: Այդ գործիքը տրամադրում է ամբողջական  գործարար նորարարական աջակցություն՝ սկսած գործարար գաղափարի հայեցակարգից և գործարար ծրագրի իրականացումից մինչև առևտրայնացում:

Հորիզոն 2020 ՓՄՁ գործիքի վերաբերյալ  լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք. http://eenarmenia.am/am/content/SME_instrument/։

Հորիզոն 2020 համագործակցային նախագծեր (ՓՄՁ + գործընկեր)

Գիտական ասպարեզում գործող ՓՄՁ-ները կարող են դիմել Հորիզոն 2020-ի համագործակցային նախագծերի մրցույթին՝  ԵՄ տարբեր երկրներից առնվազն 2 միջազգային գործընկերների հետ համատեղ:

Լրացուցիչ   տեղեկատվության   համար   խնդրում   ենք   այցելել. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

Առավելությունները

Մասնակցությունը Հորիզոն 2020-ին տալիս է որոշակի առավելություններ ՓՄՁ-ների համար, որոնք անշուշտ ազդեցություն կունենան ինչպես դրանց աճի, այնպես էլ մրցունակության վրա: Առաջին հերթին սա տալիս է հնարավորություն համագործակցել ոչ միայն ՓՄՁ-ների, այլև ակադեմիական և արդյունաբերական գործընկերների հետ: Այն կարող է օժանդակել ՓՄՁ-ներին՝ կապեր հաստատել հետագա գիտական նախագծերի կամ այլ գործարար հնարավորությունների համար, ներառյալ որպես ենթակապալառու հանդես գալը: Հորիզոն 2020-ը կարող է նաև ուղղակիորեն օգնել փոքր ընկերություններին՝ զարգացնել և շուկայահանել իրենց արտադրանքը,   ինչպես  նաև  հասանելի   դարձնել  InnovFin  ծրագրի շրջանակներում գործող  ֆինանսավորումը՝  վարկերի և վենչուրային կապիտալի տեսքով (http://www.eib.org/products/blending/innovfin/):

Պարզեցրու հաջողված Horizon 2020 դրամաշնորհային հայտաձևի ընթացակարգը՝ անվճար

Մենք ուրախ ենք տեղեկացնել, որ Valuefy™ platform հարթակը ավտոմատ առցանց հարթակ է, որը քայլ առ քայլ ուղղորդում է Ձեզ գրել հաջողված Horizon 2020 առաջարկ: Valuefy™ հարթակի օգտատերերը հնարավորություն կունենան տեսնել փաստարկների, աղյուսակների և նկարազարդումների օրինակներ, ինչը կդարձնի ձեր առաջարկի բովանդակությունը որոշակի և կտպավորի գնահատողներին: Բոլոր նշված ուղեցույցները ամբողջովին ավտոմատ են և, ինչն ավելի կարևոր է,  ցանկացածի համար հիմնական ծառայությունները անվճար են և հասանելի:

Valuefy™-ի օգտատերերի համար այժմ հասանելի է արդյունավետ գրված ուղեցույցը, առաջարկվող վերնագրերը, ենթավերնագրերը և հոդվածները, դրանց համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, տպավորիչ նկարազարդումները և աղյուսակները, որոնք կընդգծեն ձեր առաջարկի կարևորագույն հատվածները:

Վերջապես, Horizon 2020-ի առաջարկ գրելը մինչ այսօր երբեք չի եղել այսքան նպատակաուղղված և մանրամասն ուսուցողական բնույթի տեղեկատվությամբ լի պրոցես, ինչը նպատակ ունի գերազանցել ձեր առաջարկի տարբեր հատվածների արժեքը և տպավորել գնահատողներին:

 Այստեղ դուք կարող եք ստանալ անվճար հիմնական ծառայություն և հրավիրել այլոց` միանալ:

 

 

Հորիզոն 2020-ի ծառայությունները

Նպատակ ունենալով խթանել ՓՄՁ-ների առավել ակտիվ մասնակցությունը ԵՄ Հորիզոն 2020 ծրագրին, ՁԵՑ Հայաստանը Հորիզոն 2020-ի հնարավոր հայտատուներին տրամադրում է հետևյալ ծառայությունները.

 • Տեղեկատվության տարածում և իրազեկման բարձրացում,
 • Տեղեկատվական միջոցառումների, դասընթացների և գործարար համագործակցության հաստատման միջոցառումների կազմակերպում,
 • Աջակցություն և խորհրդատվության տրամադրում՝ նախագծերի առաջարկների նախապատրաստման և ներկայացման հարցում,
 • Գործընկերների որոնում,
 • Շարունակական խորհրդատվություն՝ գաղափարի ձևավորումից մինչև նախագծի ներկայացում և ծրագրի իրականացում,
 • Օժանդակություն ԵՄ անդամ երկրներում կազմակերպված գործարար համագործակցության հաստատման միջոցառումներին հայտատուների մասնակցությանը:

Ծառայություններ ուղղված նորարարության աջակցմանը

Նպատակ ունենալով բացահայտել հավակնոտ ընկերությունների նորարարության կառավարման ներուժը, ՁԵՑ Հայաստանը տրամադրում է հետևյալ նորարարական աջակցության ծառայությունները.

 • ԵՄ տարբեր գործիքներ օգտագործող ձեռնարկությունների նորարարական ներուժի վերլուծություն,
 • Ընկերության նորարարական կառավարման բարելավում – Նորարարական կառավարման կարողությունների ընդլայնում,
 • Հաճախորդների հետ աշխատանքի կառավարման ծառայություններ՝ ՓՄՁ գործիքի շահառուների համար,
 • Տեխնոլոգիայի փոխանցում,
 • Ընկերության համար համապատասխան տեխնոլոգիայի ընտրություն՝ ընկերության նորարարության զարգացման նպատակով:

Հ2020 ծրագրի ներքո գործընկեր կարող եք որոնել այստեղ․ http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm:

Հ2020  ծրագրին առնչվող փաստաթղթերը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ՝ https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html։

Հորիզոն 2020-ին մասնակցելու վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք կապվել Հայաստանում Հորիզոն 2020 ծրագրի ազգային տեղեկատվական կենտրոնի հետ. http://h2020.sci.am/index.htm: