Պատշաճ ինֆորմացիան մոտիվացիայի կարևորագույն մասն է:

 
Էլեկտրոնային տեղեկաթերթեր
 
Մեր էլեկտրոնային տեղեկաթերթերի միջոցով Դուք կարող եք տեղեկություններ ստանալ Ցանցի, միջազգային նորությունների և միջազգային համագործակցության միջոցառումների մասին, ինչպես նաև ծանոթանալ գործարար, տեխնոլոգիական, R&D առաջարկներին/հարցումներին:
 
Տեղեկաթերթ #12, 2021
 
Միջազգային գործարար միջոցառումների տեղեկաթերթ #4, 2021
 
Տեղեկաթերթ #11, 2021
 
Տեղեկաթերթ #10, 2021
 
Տեղեկաթերթ #9, 2021
 
Միջազգային գործարար միջոցառումների տեղեկաթերթ #3, 2021
 
Տեղեկաթերթ #8, 2021
 
Տեղեկաթերթ #7, 2021
 
Տեղեկաթերթ #6, 2021
 
Միջազգային գործարար միջոցառումների տեղեկաթերթ #2, 2021 
 
Տեղեկաթերթ #5, 2021
 
Տեղեկաթերթ #4, 2021
 
Տեղեկաթերթ #3, 2021
 
Միջազգային գործարար միջոցառումների տեղեկաթերթ #1,2021
 
Տեղեկաթերթ #2, 2021
 
Տեղեկաթերթ #1, 2021 
 
Տեղեկաթերթ #12, 2020
 
Տեղեկաթերթ #11, 2020
 
Միջազգային գործարար միջոցառումների տեղեկաթերթ #4, 2020
 
Տեղեկաթերթ # 10, 2020
 
Տեղեկաթերթ #9, 2020
 
Տեղեկաթերթ #8, 2020
 
Միջազգային գործարար միջոցառումների տեղեկաթերթ #3, 2020
 
Տեղեկաթերթ #7, 2020
 
Տեղեկաթերթ #6, 2020
 
Միջազգային գործարար միջոցառումների տեղեկաթերթ #2,2020
 
Տեղեկաթերթ #5, 2020
 
Տեղեկաթերթ #4, 2020
 
Տեղեկաթերթ COVID19, ապրիլ, 2020
 
Տեղեկաթերթ #3, 2020
 
Միջազգային գործարար միջոցառումների տեղեկաթերթ #1,2020
 
Տեղեկաթերթ #2, 2020
 
 
Տեղեկաթերթ #12, 2019
 
Տեղեկաթերթ #11, 2019
 
Տեղեկաթերթ #10, 2019
 
Տեղեկաթերթ #9, 2019
 
Տեղեկաթերթ #8, 2019
 
Տեղեկաթերթ #7, 2019
 
Տեղեկաթերթ #6, 2019
 
Տեղեկաթերթ #5, 2019
 
Տեղեկաթերթ #4, 2019
 
Տեղեկաթերթ #3, 2019
 
Տեղեկաթերթ #2, 2019
 
Տեղեկաթերթ #1, 2019