ԵՄ-ն նորարարության համար
ԵՄ-ն նորարարության համար  նախաձեռնության միջոցով Եվրոպական Միությունը և Հայաստանը ձևավորում են հասարակության բոլոր ոլորտների միջև կամուրջներ կառուցելու նորարարական լուծումներ, այսպիսով, բարելավելով քաղաքացիների ...
ԵՄ-ն նորարարության համար

ԵՄ-ն նորարարության համար  նախաձեռնության միջոցով Եվրոպական Միությունը և Հայաստանը ձևավորում են հասարակության բոլոր ոլորտների միջև կամուրջներ կառուցելու նորարարական լուծումներ, այսպիսով, բարելավելով քաղաքացիների կյանքը։