Ներդրումների աջակցման կենտրոն
Հասցե՝ ՀՀ, 0010, ք.Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5ա
Հեռախոս՝ 8105
Էլ․ փոստ՝
info@eenarmenia.am
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
Ներդրումների աջակցման կենտրոն

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ