Հունական Փոխանցման համակարգի օպերատորը...
Հունական փոխանցման համակարգի օպերատորը (TSO) ստեղծում է կոնսորցիում՝ H2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020 մրցույթին մասնակցելու նպատակով։ Ընկերությունը փնտրում է այլ TSO  ընկերություններ այլ հետազոտական համագործակցության նպատակով՝ նպատակ ունենալով մշակել տեղադրման կոնկրետ մոտեցման ...
Հունական Փոխանցման համակարգի օպերատորը (TSO) փնտրում է այլ TSO գործընկերներ, ովքեր հատկապես հետաքրքրված են կրիտիական ենթակառուցվածքներին ուղղված համակցված ֆիզիկական և կիբեր սպառնալիքների մեղմացման, կանխարգելման, հայտնաբերման և արձագանքման ոլորտներով։
Հունական փոխանցման համակարգի օպերատորը (TSO) ստեղծում է կոնսորցիում՝ H2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020 մրցույթին մասնակցելու նպատակով։ Ընկերությունը փնտրում է այլ TSO  ընկերություններ այլ հետազոտական համագործակցության նպատակով՝ նպատակ ունենալով մշակել տեղադրման կոնկրետ մոտեցման մշակում, որն ուղղված կլինի կրիտիկական գործոններին, որոնք կարիք ունեն նպաստել առկա կամ ապագա, հանրային կամ մասնավոր, միացված և փոխկապակցված ուժերի և բաշխման սարքերի, գործարանների և համակարգերի ապահովությանը։
 

Եթե հետաքրքրված եք այս առաջարկով, խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ։ Հեռ․ +374 98255018.