ԵՄ կանոնակարգերն ու տեխնիկական...
Տեսանյութը  ներկյացնում է ԵՄ կանոնակարգերն ու տեխնիկական ստանդարտները ագրոպարենային և սննդի վերամշակման ...
ԵՄ կանոնակարգերն ու տեխնիկական ստանդարտները ագրոպարենային և սննդի վերամշակման ոլորտներում

Տեսանյութը  ներկյացնում է ԵՄ կանոնակարգերն ու տեխնիկական ստանդարտները ագրոպարենային և սննդի վերամշակման ոլորտներում։