Փոփոխությունները պահանջում են նորարարություն, իսկ նորարարությունն ապահովում է առաջընթացը։