Մշակութային ժառանգություն- Matchmaking@SuperScienceMe 2018
Սեպտեմբերի 27-28, Ռենդե,  Իտալիա    Համագործակցության հաստատման այս միջոցառումն առաջարկում է ֆորում՝  նվիրված  մշակութային ժառանգությանն ուղղված տեխնոլոգիաներին, մշակութային հաստատությունների և քաղաքների նորարարական պահանջներին, ՓՄՁ-ների համար նոր ծրագրերին և խոշոր ընկերությունների համար ...
Մշակութային ժառանգություն- Matchmaking@SuperScienceMe 2018
Սեպտեմբերի 27-28, Ռենդե,  Իտալիա 
 
Համագործակցության հաստատման այս միջոցառումն առաջարկում է ֆորում՝  նվիրված  մշակութային ժառանգությանն ուղղված տեխնոլոգիաներին, մշակութային հաստատությունների և քաղաքների նորարարական պահանջներին, ՓՄՁ-ների համար նոր ծրագրերին և խոշոր ընկերությունների համար տեխնիկական մարտահրավերներին։
Մշակութային ժառանգությանն ուղղված համագործակցության հաստատման միջոցառումը մասնակիցներին առաջարկում է նոր հնարավորություններ հանդիպելու միջազգային նոր գործընկերների, բիզնես գործընկերների հետ՝ համատեղ հետազոտական ծրագրերի, բիզնես գաղափարների, ինչպես նաև տեխնոլոգիական փոխանցման նպատակով։
 
Հիմնական թեմաներն են՝
 
- ոչ ինվազիվ մեթոդներ հայտնաբերելու և հետազոտելու համար արվեստի գործերը,
- հնագիտական վայրերի հետազոտությունների առաջադեմ տեխնիկան
-ստորջրյա հնագիտության համար գործիքներ  և տեխնիկա (հայտնաբերում, վերականգնում, վերանորոգում և այլն),
- առաջավոր մոնիթորինգի մեթոդներ, ներառյալ շրջակա միջավայրի պայմանները, 
բնական ռիսկերը (օրինակ `սեյսմիկ իրադարձություններ) և այլն,
- վիրտուալ վերականգնում, սիմուլյացիա, վիրտուալ միջավայրեր,
- գիտելիքների կառավարման և AI դասակարգման, կառավարման և այլ մշակութային ժառանգության ակտիվների արժևորում,
- բարդ գործառնությունների պլանավորման և կառավարման ծրագրային գործիքներ,
- մշակութային արժեքների արժևորման նորարարական փորձառություններ,
-նորարարական տեղադրման և մշակում մեխանիզմներ։
 
Գրանցման և մանրամասների համար կարող եք այցելել․ https://chm2018.b2match.io/:
 
Գրանցման վերջնաժամկետն է․ սեպտեմբերի 17, 2018։ 
Մասնակցելու դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի միջազգային համագործակցության ծրագրերի բաժնին: Հեռ․`+374 12 541648