Արցախի ներդրումային հիմնադրամ
Արցախի ներդրումային հիմնադրամն իրականացնում է ԼՂՀ-ում ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված պետական աջակցության  ամենամյա ծրագրերը, ինչպես նաև հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ ձեռք բերելու պետական ֆինանսական աջակցության ապահովման գործընթացը: Նպատակները․ ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական տարբեր բնագավառների զարգացմանը ...
Արցախի ներդրումային հիմնադրամ
Արցախի ներդրումային հիմնադրամն իրականացնում է ԼՂՀ-ում ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված պետական աջակցության  ամենամյա ծրագրերը, ինչպես նաև հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ ձեռք բերելու պետական ֆինանսական աջակցության ապահովման գործընթացը:
Նպատակները․
  • ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական տարբեր բնագավառների զարգացմանը նպաստելը,
  • սկսնակ և գործող տնտեսավարող սուբյեկտներին աջակցություն տրամադրելը:
Մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք․http:// http://www.aif.am/