Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների Միություն
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների Միությունը (ՀԱԳՄ) ստեղծվել է 1996 թվականին: ՀԱԳՄ-ն շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպություն է, որը շահերի ընդհանրության հիման վրա միավորում է արդյունաբերության, առևտրի, ֆինանսական համակարգի, գյուղատնտեսութան, տրանսպորտի, շինարարության ...
Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների Միություն
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների Միությունը (ՀԱԳՄ) ստեղծվել է 1996 թվականին:
ՀԱԳՄ-ն շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպություն է, որը շահերի ընդհանրության հիման վրա միավորում է արդյունաբերության, առևտրի, ֆինանսական համակարգի, գյուղատնտեսութան, տրանսպորտի, շինարարության և տնտեսության այլ ոլորտներում գործարարությամբ զբաղվող անձանց:
ՀԱԳՄ-ի գործունեության համար հատկանշական են երկրում տնտեսական բարեփոխումների իրականացման գործում անկողմնակալությունն ու հետևողականությունը, ակտիվ մասնակցությունը տնտեսական օրենսդրության կատարելագործմանը, սատարումը հայրենական արտադրողի շահերի ներկայացմանը և պաշտպանությանը, միջազգային գործարար համագործակցության զարգացմանը, առանձին ընկերությունների միջև փոխշահավետ կապերի հաստատմանը:
 
Մանրամասների համար այցլեք․ http://umba.am/hy/։