Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ
Ոլորտի արդյունավետ և համակարգային զարգացումն ապահովելու, պետական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի նոր ռազմավարություն ներդնելու նպատակով ստեղծվել է Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամը։  Հիմնադրամը մշակել է ռազմավարություն, որը միտված է արտադրանքի ...
Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ
Ոլորտի արդյունավետ և համակարգային զարգացումն ապահովելու, պետական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի նոր ռազմավարություն ներդնելու նպատակով ստեղծվել է Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամը։ 
Հիմնադրամը մշակել է ռազմավարություն, որը միտված է արտադրանքի որակյալ հումքային բազայի ապահովման համար անհրաժեշտ համալիր պայմանների ստեղծմանը, միջազգային շուկայում հայկական գինու մրցունակության բարձրացմանը, ոլորտի օրենսդրական դաշտի և որակի վերահսկման համակարգի կատարելագործմանը, մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը, գործարար միջավայրի բարելավմանը, ինչպես նաև արտահանման ծավալների մեծացմանը։
 
Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք․ http://vwfa.am/։